Yanki (Yakov Akiva) Stern

ביצה - דף יא: - משנה עד דף כא: - משנה א'

My Goal

£52,000

Amount Raised

£68,894

137 donations

A Message From:

Yanki (Yakov Akiva) Stern

בס"ד

Dear Friends and Family עמו"ש,

It's hard to describe the Shas-A-Thon event. The atmosphere is electrifying; the sight and sounds of intense learning is like no other; the sense of shared purpose is almost tangible. When it climaxes with the Siyum, there is a wonderfully uplifting surge of success, joy and Kedusha.

As one of the 291 lomdim, I am honoured to experience it first-hand, and know I will carry those feelings with me long after the exhilarated lomdim go back home. You might not be there, you can still be part of it! I have undertaken to learn several Dafim in preparation of the event and the Siyum - and to raise money for A TIME. I'm working hard on the learning front, but I need your help to reach my monetary goal. On Sunday the 11th of September while I'm concentrating on my learning, you'll play an equal part in my role by sponsoring A TIME's incredible work.

A TIME provides medical, financial, emotional and halachic support to couples navigating the unpleasant byroads of infertility. With sensitivity and respect, they accompany many such pairs over the hurdles on their path, aiding and praying with them for positive outcomes.

Your sponsorship will make you a partner in the Zechus of both the learning and the tremendous Chessed A TIME performs every day.

Thank you, on behalf of A TIME and myself, for opening your heart to our cause.

Sincerely yours,

Yanki (Yakov Akiva) Stern

My Donors and Comments

19

Oct

59946

Anonymous

£1,800.00

לאות הכרת הטוב הצלחה רבה לעבדתך הקודש

19

Sep

59886

H L

£200.00

 

19

Sep

59886

Anonymous

£36.00

 

19

Sep

59886

Anonymous

£20.00

 

11

Sep

59620

Anonymous

£50.00

Thanks for every every thing

11

Sep

59456

lipa honig

£100.00

 

11

Sep

59455

Anonymous

£180.00

Anonymous

11

Sep

59374

Moishe Y Grossbard

£18.00

לע"נ ר' ישעי בן ר'משה זצ"ל - ABOVE AND BEYOND חסד

11

Sep

59367

Moishe Y Grossbard

£18.00

לע

11

Sep

59332

Avrom Yitzchok Reiner

£18.00

הצלחה רבה

11

Sep

59245

David Lubelsky

£100.00

No words can describe the work you do for the community...

11

Sep

59336

Pinchas Menachem Elyovic

£18.00

Bekovod Uvehikra Pinchas Menachem Elyovic

11

Sep

59300

Chaim Mordecha Margulies

£900.00

 

11

Sep

59176

Avrum Just

£100.00

 

11

Sep

58930

Mrs Kay

£180.00

In awe if this amazing organization

11

Sep

59069

Anonymous

£18,000.00

שתצליח הלאה בעבודת הקודש! ויה"ר שתשרה שכינה במעשי ידיך

11

Sep

58804

Anonymous

£18.00

הצלחה רבה

11

Sep

58901

E Y Hoffman

£180.00

 

11

Sep

58898

Avrohom Sigler

£50.00

Hatzlocho Rabba maes Mishpachas Avrohom Sigler

11

Sep

58680

N. R.

£20.00

'לעת''ל כל הקרבנות בטלים וההודאה אינה בטילה, אפי' שכבר הודו ימשיכו תמיד להודות על העבר-זובח תודה יכבדנני 'תודה אחר תודה

11

Sep

58759

Yosef BenZion Hoffman

£500.00

With much success wishing FASTGRAND GROUP

11

Sep

58634

Chaim Meir Miller

£72.00

לכבוד רבי ומורי וצדיק נסתר המשנה כל טבעיות הבריאה בכח אמנותו הרב ר' יעקב עקיבה שטערן שליט"א 

11

Sep

58380

Yoel Greenfield

£36.00

 

11

Sep

58386

BML

£1,000.00

 

11

Sep

58267

Anonymous

£100.00

Hatzlocho Rabbo in all your admirable avoidas hakoides

11

Sep

58330

Yaakov Pinchos Wiznitzer

£36.00

 

11

Sep

58201

Anonymous

£540.00

Thank you for your time care and everything you do, words can't properly express how much we really appreciate it!

11

Sep

58190

א.ח. שטערן

£72.00

חי חי יודוך וישבחוך! בברכת אך טוב וחסד ירדפוך

11

Sep

58123

משפחת פראנקל

£500.00

לעילוי נשמת ר׳ אלעזר אלי׳ בן ר׳ יוחנן ז״ל

11

Sep

58074

Shloime Benzion Grunfeld

£100.00

 

11

Sep

58066

Telephone

£20.00

 

11

Sep

58086

Anonymous

£42.00

לכבוד ידידי היקר הרה"ח עוסק בצרכי ציבור באמונה דבוק לצדיקי אמת מו"מ בתורה ויראת שמים הרה'ג מוה"ר יעקב עקיבה שליט"א

הקב"ה יצחליח דרכו בכל אשר עושה ויזכה לכל השפעות ברוחניות וגשמיות 

ידידך הרוצה בעילום שמו

11

Sep

58062

Meyer Rapaport & A Friedman

£250.00

 

11

Sep

57941

Anonymous

£250.00

No words can truly express enough hakoras hatoiv for all you do!!!

11

Sep

57922

Family B.

£18.00

דער אויבערשטער זאל אייך באצאלן מיט כל טוב וטוב. הצלחה רבה אין אלע אייער מצוות ומעש"ט געזונטערהייט! כתיבה וחתימה טובה

10

Sep

57912

7..

£1,298.00

Thank again for all your help

10

Sep

57736

leibish and shuli lowin

£54.00

keep up your wonderful work hatzlocha raba

10

Sep

57886

Akiva Hochhauser

£600.00

 

10

Sep

57726

Joel Markovits

£180.00

ברכה והצלחה

10

Sep

57681

Annonymous

£120.00

To a man that cares for each and everyone, the RBS"O should reward you for ever with only goodness

10

Sep

57652

Perfect Design

£100.00

א לעבעדיגע מוסר ספר

10

Sep

57789

Anonymous

£100.00

 

09

Sep

57457

Yakov Lazer Honig

£100.00

שכרו הרבה מאד

09

Sep

57437

הרוצה בעילום שמו

£1,800.00

לכבוד הרב הצדיק רבי יעקב עקיבא שליטא שתזכה להמשיך בעבודת הקודש תמיד מתוך שמחה ומרוב כל.

09

Sep

57412

Hershy Scher

£100.00

A 0 only has a value when it has a number beforehand... You always say that you did 0, it looks like you added a value before, I should add another few 0's after my donation and it will look like the 0 you do!!!

09

Sep

57317

Anonymous

£360.00

Hazloche

09

Sep

57269

Anonymous

£50.00

 

09

Sep

57281

Shloime Intrater

£100.00

 

09

Sep

57182

יחזקאל אשר לייזער

£50.00

אלע ברכות מאת יחזקאל אשר לייזער

09

Sep

57171

Anonymous

£72.00

!!יישר כח פאר אלעס

09

Sep

57164

sch b

£72.00

 

09

Sep

57239

י י ארנסטר

£85.00

 

09

Sep

57214

בנימין שטערן

£50.00

הצלחה רבה

09

Sep

57098

Anonymous

£100.00

 

09

Sep

57048

DBZ Fischer

£18.00

הצלחה רבה

09

Sep

57047

אברהם ריינער

£50.00

הצלחה וסייעתא דשמיא להמעמד הגדול

09

Sep

56954

Fam. H.

£50.00

יישר כח ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך שלימה

09

Sep

56942

s.s.

£54.00

תזכה להמשיך בעבודת הקודש ותתברך בכל הברכות עד בלי די

09

Sep

56893

Michoel Honig

£100.00

לכבוד דודי ודודתי ימלא השם כל משאלות לבך בברכת כתיבה וחתימה טובה

09

Sep

56852

Anonymous

£406.00

!הצלחה רבה

09

Sep

56867

Chaskel Berger

£36.00

 

08

Sep

56737

אברהם פריעזעל

£18.00

אין כמוך!

08

Sep

56744

Getzel Rapaport

£180.00

 

08

Sep

56739

מענדל טאגער

£75.00

 

08

Sep

56664

Anonymous

£500.00

 

08

Sep

56598

בונם מאנדל

£54.00

לכבוד דודי היקר באנשים לו יאתה שבח ותהילה בברכת הצלחה        ובברכת כתיבה וחתימה טובה

08

Sep

56580

ישוע הורוויץ

£54.00

חזק ואמץ!

08

Sep

56610

שמואל בנימין שפיטצער

£50.00

 

08

Sep

56558

Yossi Schwarcz

£36.00

לע"נ דודי הבלתי נשכח יוסף יהושע ב"ר ברוך ז"ל

08

Sep

56556

SCG

£75.00

ברכה והצלחה

08

Sep

56537

פנחס מרדכי וואזנער

£50.00

לכבוד מיין טייערע שוואגער שליט"א

אסאך הצלחה כוח"ט

08

Sep

56473

Anonymous

£100.00

Thanks for everything you doing for us

08

Sep

56464

Anonymous

£1,800.00

דיו אלו ימי וכל מי כנישותא

08

Sep

56438

Anonymous

£100.00

Something small to show appreciation!

08

Sep

56430

Naftuli Spitzer

£50.00

 

08

Sep

56392

אברהם אהרן פרענקל

£350.00

 

08

Sep

56426

דוב בערל שטראה

£1,200.00

יה"ר שתשרה שכינה בכל מדעשי ידיך והצלחה מרובה בעבודתך הקדושה וזכותך תעמוד לעד

המאחל בלונ"ח מוקירו ומכבדו דוב בערל שטראה

08

Sep

56372

Benji & Kivi

£180.00

Yanki, You are the man, so proud to be a cousin of such a special person, wishing you loads of Hatzlocho

08

Sep

56388

Anonymous

£180.00

 

08

Sep

56264

Naftule Tzvi Polatsek

£36.00

Hatzluche!

08

Sep

56246

Moshe Yosef Glick

£360.00

 

07

Sep

56241

חיים נחום טאובער

£1,800.00

מתוך הערכה בברכת כתיבה וחתימה טובה

07

Sep

56142

C R

£36.00

הצלחה רבה

07

Sep

56138

Baz

£25.00

הצלחה רבה

07

Sep

56086

Anonymous

£100.00

דיין מיטפילען מיט אונזאויף יעדער טריט האט אונז געברענגט דאאזוי רואיג און פרייליך און וועט אונז באגלייטען אייביג

07

Sep

56080

Anonymous

£50.00

Thank you for all you did for us.

07

Sep

56051

Yidel Berger

£18.00

ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך

07

Sep

55980

C N Kuflik

£180.00

 

07

Sep

55974

Is

£5,000.00

Keep up your amazing work, hatzlocha

07

Sep

55961

794

£180.00

WITH GREAT APPRECIATION!!

הצלחה רבה בעבודת הקודש

07

Sep

55911

הרשל רייצער

£500.00

 

07

Sep

55875

Anonymous

£500.00

הצלחה רבה

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

08 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

07

Sep

55834

8 Belfast

£100.00

 

07

Sep

55753

Sruly Stern

£18.00

Your a true star! no words...

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

08 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55583

Anonymous

£100.00

 

06

Sep

55525

Suri Polatsek

£36.00

To my best Uncle and Aunt....הצלחה רבה!!

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

07 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55463

Shimon Moshe Strulovic

£100.00

!הצלחה רבה

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

07 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55419

משפחת יוסף פאלאטשעק

£36.00

ימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה ולברכה

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

07 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55432

N Berkowitz

£250.00

 

06

Sep

55431

שלמה סיניצקי

£250.00

 

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

06 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55397

מרדכי שטערן

£50.00

הצלחה רבה פאר די גוטע ארבעט

דער זכות זאל דיר ביישטיין

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

07 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55318

י צ שטראה ק"ק גייטסהעד

£18.00

לכבוד ידידנו המסור לצרכי רבים בלב ונפש

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

06 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55263

Y M Fekete

£120.00

 

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

07 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55275

Yanki Bard

£54.00

 

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

07 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

06

Sep

55236

Binyomin Wosner

£360.00

לע"נ ר' אלעזר אלי' בן ר' יוחנן ז"ל

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

06 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

05

Sep

55116

יצחק אהרן שטראה

£50.00

הצלחה רבה

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

06 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

05

Sep

55135

The Banana Bus

£36.00

הצלחה רבה

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

06 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

05

Sep

54802

AKIVA ROSENFELD

£36.00

חי חי יודוך וישבחוך-כל ימי חיינו לא יספיק להודות למע"כ על החיים שנתתם לנו, בברכת החיים לחיי ארוכי ברוב הצלחה וס"ד להחיות

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

06 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

05

Sep

54834

חיים עוזר לעוו

£200.00

הצלחה רבה

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

06 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

05

Sep

54790

A Matyas

£180.00

 

הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

06 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

05

Sep

54773

Anonymous

£500.00

No words!!!

04

Sep

54649

Mummy

£180.00

ברכה והצלחה

בברכת כתיבה וחתימה טובה

לע"נ ר' שלום דוב ב"ר משה צבי ז"ל

04

Sep

54461

Anonymous

£250.00

There are no words to express our appreciation!

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

04

Sep

54416

Anonymous

£2,000.00

With utmost gratitude for all you do, may Hashem repay you for all your holy work and beyond.

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

04

Sep

54304

famili Horn

£36.00

חזק ואמץ

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

04

Sep

54295

Anonymous

£250.00

Hazlocho Rabo bakoil

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

04

Sep

54242

David & The Grapevine team

£180.00

Keep Up your great work David & The Grapevine Team

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

04

Sep

54198

Z K

£1,200.00

מתוך הערכה

04

Sep

54195

שלמה ארי' יהודה וויילער

£3,600.00

בידידות נאמנה

04

Sep

54043

Z Stroh

£50.00

Hatzlocha

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

02

Sep

53938

Bubby Wosner

£18.00

ברכה והצלחה. לע"נ ר' אלעזר אלי' בן ר' יוחנן ז"ל

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

01

Sep

53690

Anonymous

£150.00

thank you so much for your amazing help from case number 802

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

31

Aug

53588

Anonymous

£50.00

 

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

31

Aug

53577

H G

£1,000.00

ברכה והצלחה 

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

30

Aug

53380

שמואל יעקב שטערן

£250.00

לכבוד ש"ב הרה"ח יעקב עקיבא שליט"א חזק ואמץ במלאכת הקודש! יה"ר שתשרה שכינה במעשי ידיך ותוסיף לעשות חיל מתוך מנוחת הנפש

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

30

Aug

53379

B. S.

£500.00

דער באשעפער בלייבט קיינעם נישט שילדיג! ימלא ה׳ כל משאלות לבכם לטובה

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

23

Aug

52918

M W

£1,200.00

Thank you so much for everything you do and continue to do.

23

Aug

52915

Benyamin feit

£36.00

Keep up your great work

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

22

Aug

52901

Anonymous

£5,000.00

Thank you very much for all your help and support Hatzlocha rabah

27

Jul

52509

7..

£866.00

Thank you very much for all your help and support Hatzlocha rabah

26

Jul

52496

Anonymous

£2,500.00

לע"נ ר' שלום דוב ב"ר משה צבי ז"ל

19

Jul

52379

Anonymous

£36.00

ברכה והצלחה

04

Jul

52190

Anonymous

£500.00

NO matter the time NO matter the day you are always there to help anyone – Words not needed

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

28

Jun

52098

Mechel Ciment

£26.00

יה"ר שתשרה שכינה במעש"י הטובות

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

27

Jun

52082

Anonymous

£1,000.00

Thank you for everything!

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

27

Jun

52074

Shayele @ SHMEICHEL

£18.00

הצלחה מרובה

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern

26

Jun

52009

Naftoli Weil

£20.00

Wishing you much Hatzlocha with the Siyum Hashas!

Thank you very much הצלחה רבה כל טוב כתיבה וחתימה טובה

04 Sep

Yanki (Yakov Akiva) Stern